default header

enercom in het bouwproces

 

Enercom speelt een grote rol binnen het ‘integraal bouwen’. Binnen het bouwproces zijn er twee gehanteerde proces modellen, de bouwkolom en de bouwster. Wanneer u écht integraal wilt bouwen, is de bouwster als bouwproces de enige toepasbare.

 

Bouwster

Het zou beter zijn wanneer uw bouwwensen centraal komen te staan. Ú gaat uiteindelijk gebruik maken van de woning of het bedrijfsgebouw! Van de badkamer en afwerking van de lichtschakelaar, tot aan de integratie van uw klimatisatie en toegangscontrole. Alles is precies zoals u wilt. Het vergt echter wel een andere samenwerkingsvorm. Enercom noemt dit de bouwster. Wanneer een bouwproces aan de hand van deze ster verloopt, brengt elke partij op basis van gelijkwaardigheid kennis en kunde in uw investering. U bepaalt welke partij ‘regisseur’ wordt van uw bouw.   

 

Bouwkolom

Een nieuwbouw of ingrijpende verbouwing verloopt meer dan eens via de traditionele bouwkolom. Door de rangorde in deze kolom wordt hetgeen u krijgt voornamelijk bepaald door de bouwpartners. Te vaak treft u als eindgebruiker onbegrip, onwil en onkunde aan. Deze houding belemmert u in het toepassen van doordachte integratie van systemen. Elke door u aangegeven aanpassing veroorzaakt onnodig hoge meerkosten. Een gemiste kans!